Dokumenty

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Dokumenty dotyczące realizacji projektu – do pobrania

Dodatkowe informacje udzielane są w Biurze Projektu:

Centrum Promocji Biznesu
ul. Szarych Szeregów 5
35-114 Rzeszów