Aktualności

Sobota, 30 czerwca 2018 r.

Informujemy, iż zakończono realizacje projektu „Cyfrowa szansa - szkolenia z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 o numerze: RPPK.09.03.00-18-0237/16

W projekcie wzięło udział 170 osób zamieszkujących, pracujących bądź uczących się na terenie województwa podkarpackiego. Każdy uczestnik podszedł do egzaminu ECDL na poziomie DIGCOMP 14 lub DIGCOMP 16.

Uczestniczy poprzez udział w szkoleniach / kursach podnieśli swoje kwalifikacje i nabyli nowe umiejętności.

Udział w projekcie był bezpłatny.

Czwartek, 23 listopada 2017 r.

Miło nam poinformować, że 23 listopada o godzinie 15.00 rozpoczynają się zajęcia dla trzeciej i czwartej grupy (DIGCOMP 16) projektu „Cyfrowa szansa - szkolenia z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych”. Szczegółowe informacje dostępne w zakładce Harmonogram.

Poniedziałek, 20 listopada 2017 r.

Miło nam poinformować, że 20 listopada o godzinie 8 rozpoczynają się zajęcia dla czwartej grupy oraz dla pierwszej grupy (DIGCOMP 16) projektu „Cyfrowa szansa - szkolenia z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych”. Szczegółowe informacje dostępne w zakładce Harmonogram.

Piątek, 6 października 2017 r.

Trwa ciągły nabór do projektu „Cyfrowa szansa - szkolenia z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych”. Obecnie trwa rekrutacja do 4 grupy szkoleniowej. Łącznie zrekrutowanych będzie 120 osób w wieku 25 lat i więcej wykazujących lukę kompetencyjną w zakresie TIK oraz posiadające największe potrzeby w dostępie do edukacji, które uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego. Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu. Szczegóły rekrutacji w zakładce REKRUTACJA.

Wtorek, 12 września 2017 r.

Miło nam poinformować, że 13 września o godzinie 8 rozpoczynają się zajęcia dla trzeciej grupy projektu „Cyfrowa szansa - szkolenia z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych”. Szczegółowe informacje dostępne w zakładce Harmonogram.

Poniedziałek, 4 września 2017 r.

Miło nam poinformować, że 5 września o godzinie 8 rozpoczynają się zajęcia dla drugiej grupy projektu „Cyfrowa szansa - szkolenia z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych”. Szczegółowe informacje dostępne w zakładce Harmonogram.

Czwartek, 24 sierpnia 2017 r.

Miło nam poinformować, że 25 sierpnia o godzinie 8 rozpoczynają się zajęcia dla pierwszej grupy projektu „Cyfrowa szansa - szkolenia z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych”. Szczegółowe informacje dostępne w zakładce Harmonogram.